Leeg

Nieuws

 • ISSO en TVVL intensiveren samenwerking voor kennisoverdracht in de sector
  TVVL en ISSO vinden elkaar in de ambitie de installatiesector te ondersteunen bij technische ontwikkelingen en innovaties. De vraag aan onze sector verandert en om ook in de toekomst van meerwaarde te zijn, slaan ISSO en TVVL de handen ineen. TVVL-cursisten krijgen vanaf nu, gedurende hun opleiding, toegang tot de ISSO-kennisbank. ISSO, het kennisinstituut voor installatietechniek en TVVL, platform voor Mens en Techniek intensiveren hiermee hun jarenlange band binnen de sector. Om deze vernieuwde samenwerking te bekrachtigen tekenden Rob van Bergen, directeur ISSO, TVVL bestuurder Henk Willem van Dorp en TVVL directeur John Lens op 6 december 2016 op het verenigingsbureau van TVVL de overeenkomst. Cursisten van TVVL krijgen toegang tot alle ISSO-kennis via kennisbank.isso.nl. Ze kunnen o.a. ISSO-publicaties, kleintjes, instructieboeken, BRL-en, rekentools, whitepapers en checklists raadplegen. Gecombineerd met de TVVL-kennisbank vergemakkelijken TVVL en ISSO zo kennisdeling en kennisoverdracht. 08-12
 • Iron Mountain versnelt expansie in opkomende economieën
  Iron Mountain, leverancier van opslag- en informatiebeheerdiensten, wil in het jaar 2020 al twintig procent (20%) van zijn jaaromzet realiseren in opkomende economieën.Zeventien procent (17%) van zijn wereldwijde jaaromzet (ruim 3 miljard dollar) realiseert Iron Mountain momenteel al in snelgroeiende, niet‑Westerse opkomende economieën. In 2010 was dat nog tien procent (10%). En in 2020 moet dat al een vijfde (20%) van de omzet zijn. Iron Mountain heeft momenteel 220.000 klanten in 45 landen, en bedient die vanuit een vastgoednetwerk van bijna 7,5 miljoen vierkante meter, verdeeld over 1350 vestigingen.Twee recente aankondigingen dragen eraan bij om de doelstelling waar te maken: Iron Mountain heeft in de eigen bedrijfstop een wissel doorgevoerd met de benoeming van Ernest Cloutier als executive vice‑president ´emerging markets´; en Iron Mountain heeft een principeakkoord gesloten voor de overname van informatiemanagement-activiteiten van Santa Fe Group in onder andere de Filippijnen, Hongkong, India, Indonesië, Macau, Maleisië, Singapore, Taïwan en Zuid‑Korea. Voor WereldbedrijvenJeroen Strik, algemeen directeur van Iron Mountain in Nederland en België zegt:”Multinationals worden pas echt wereldbedrijven nu ze ook hun strategische activiteiten wereldwijd verspreid hebben liggen, in plaats dat er een centraal hoofdkantoor is met louter uitvoerende nevenvestigingen. Dat betekent dat bedrijfskritische functies overal ter wereld kunnen plaatvinden. Maar ook kleinere bedrijven die online zakendoen, zijn tegenwoordig al gauw veel internationaler georiënteerd.””Iron Mountain positioneert zich als de opslagpartner en informatiemanager die beschermt wat er werkelijk toe doet – waar ter wereld dan ook en ongeacht de plaatselijke omstandigheden. Met de uitbreiding van onze dienstverlening in niet‑Westerse opkomende economieën, kunnen multinationals, banken, consultancy´s, en online bedrijven, maar ook plaatselijke bedrijven en overheden,  in zee gaan met één partner die hen waar dan ook ter wereld een vertrouwde, veilige haven biedt. Dankzij onze verregaande expansie in de regio´s en landen, heeft Iron Mountain wereldwijd een uniek aanbod voor grote en kleine klanten. Met de recente ontwikkelingen, versterken we deze marktpositie.´ 07-12
 • Kabinet schetst route naar CO2-arme energievoorziening
  De Energieagenda die door minister Kamp van Economische Zaken is gepresenteerd, geeft aan hoe in Nederland in 2050 nauwelijks nog CO2 wordt uitgestoten. In de energietransitie stuurt het kabinet op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Daarbij is het belangrijk dat de investeringen die de komende jaren in Nederland worden gedaan, passen bij een CO2-arme energievoorziening. Op deze manier benutten we de economische kansen die de energietransitie met zich meebrengt.   Minister Kamp: ‘De transitie naar een CO2-arme energievoorziening is definitief ingezet, er is geen weg terug. We moeten ons realiseren dat de omschakeling naar een CO2-arme economie grote investeringen vereist. Het kabinet zet in op beleid waarmee de energietransitie kosteneffectief gemaakt kan worden. De kostenbesparing die gemaakt is bij wind op zee heeft al laten zien dat dit mogelijk is.’In 2013 is met 47 partijen het Energieakkoord gesloten. Deze afspraken lopen tot 2023. ‘Met de Energieagenda beschrijven we het einddoel dat we moeten bereiken in 2050 en de route daarnaartoe. Bedrijven en lokale overheden hebben zekerheid nodig zodat zij hun plannen erop kunnen afstemmen. Volgende kabinetten zullen nog veel moeten uitwerken, maar wij leggen het fundament waarmee zij straks verder kunnen werken’, aldus de minister. Geleidelijke en tijdige overgangNederland heeft zich gecommitteerd aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs.  Dat betekent een drastische beperking van de CO2-uitstoot naar bijna 0 in 2050. ‘Als we de ontwikkeling in de periode 2013 en 2023 doorzetten, groeien we in een geleidelijk tempo toe naar een CO2-arme economie in 2050. Dan behalen we het maximale rendement uit de noodzakelijke investeringen en krijgt ons innovatieve bedrijfsleven de beste kansen op de Europese- en wereldmarkt’, licht minister Kamp toe.Energiebesparing, minder aardgasgebruik en meer investeringen in hernieuwbare energie  Het kabinet zet in op het terugbrengen van de energievraag door middel van energiebesparing en het terugdringen van het gebruik van aardgas door het stimuleren van duurzaam opgewekte elektriciteit en duurzame warmte. Een breed pakket aan maatregelen wordt ingezet om dit te bereiken. Zo wordt gekeken hoe we verwarming van woningen, gebouwen en tuinbouwkassen kunnen verduurzamen. Nu nog wordt30 % van de gebruikte energie in Nederland hiervoor gebruikt Een belangrijke besparing is bijvoorbeeld te behalen door het laten vervallen van de wettelijke verplichting voor aansluiting van huizen en gebouwen op het gasnetwerk.Ook worden er niet meer automatisch nieuwe gasnetten aangelegd voor nieuwbouwwijken. En ook de bron van energie gaan we verder verduurzamen: stroomopwekking van windmolens op zee is succesvol en zal de komende jaren verder worden uitgebreid, ook met windparken die verder uit de kust liggen.Routekaart na 2023Het aantal volledig elektrische auto's en auto's op waterstof zal verder toenemen en  het is de ambitie vanaf 2035 alleen duurzame auto’s in Nederland te verkopen. De spoorsector zal volledig overschakelen op groene stroom. Vanaf 2025 maken nieuwe OV-bussen gebruik van hernieuwbare energie of biobrandstof. Om het fietsen aantrekkelijker te maken komen er meer veilige fietsverbindingen en een extra impuls voor fietsenstallingen in steden. Het wegtransport zal moeten overschakelen van fossiele naar biobrandstoffen en zuinigere  motoren. Ook de luchtvaart zal moeten overgaan op CO2-arme brandstoffen en zal efficiënter moeten vliegen. Daarnaast blijft de overheid de  energiebesparing door de industrie krachtig stimuleren. Productieprocessen moeten veranderen zodat er minder CO2 wordt uitgestoten. De CO2 die toch nog wordt geproduceerd kan worden opgeslagen in lege aardgasvelden in de Noordzee.   Verantwoordelijkheid van iedereenMinister Kamp: ‘Er is een goede start gemaakt, maar er liggen nog grote uitdagingen voor ons. De energietransitie is alleen te realiseren als burgers, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en alle overheden hieraan bijdragen en samenwerken. Het kabinet vindt het belangrijk om met de partijen in gesprek te blijven en, net zoals bij het Energieakkoord, afspraken te maken over de invulling van de transitie naar een CO2-arme economie en samenleving.’ Burgers kunnen volop meedoenVoor consumenten die zelf energie opwekken wordt het aantrekkelijker de energie op te slaan en te verkopen op momenten dat de vraag naar energie groot is. Opslag maakt het ook mogelijk de energie te gebruiken op het moment dat de consument zelf nodig heeft, bijvoorbeeld in de avonduren. Betaalbaar voor burgers en bedrijvenEr bestaan verschillende berekeningen over de kosten die gemoeid zijn met de energietransitie. Vanwege de grote verschillen hiertussen is uitgebreider onderzoek noodzakelijk. Daarbij zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden voor financiering van de benodigde investeringen. De eerste uitkomsten daarvan worden medio 2017 verwacht. Uitgangspunt is dat de energietransitie betaalbaar blijft voor burgers en bedrijven. 07-12
 • SAB Catering ondertekent Den Haag Business Akkoord voor Natuurlijk Kapitaal
  SAB Catering ondertekent tijdens de conferentie ‘Natural Capital / Let’s talk business’ in de Fokker Terminal in Den Haag, het Den Haag Business Akkoord over Natuurlijk Kapitaal. SAB spreekt hiermee haar steun uit en zegt toe natuurlijk kapitaal te integreren in haar bedrijfsvoering om zo bij te dragen aan het duurzaam gebruik of herstel van het Natuurlijk Kapitaal. Ton van Alphen, manager kwaliteit & ICT van SAB: “Duurzaam ondernemen is binnen SAB een belangrijke pijler. SAB heeft al jaren het ISO-14001 Milieu certificaat en past alle mogelijke milieubesparende maatregelen toe op haar ruim 225 locaties. Om het duurzaamheid- en milieubeleid van SAB verder te intensiveren zetten wij nieuwe stappen. Zo treffen wij maatregelen om onze footprint van CO2-uitstoot te compenseren en zo als bedrijfscateraar impact neutraal te ondernemen. Om duurzaam succesvol te blijven binnen een steeds sneller veranderende wereld, heeft SAB zich aangesloten bij de Natural Captains. SAB participeert als Natural Captain om een bijdrage te leveren aan de uitdaging om nieuwe economische ontwikkelingen hand in hand te laten gaan met bewust en slim gebruik van natuurlijk hulpbronnen.” De Natural Captains is het koplopers traject van Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE).  Dit is een initiatief van werkgeversorganisatie VNO-NCW en koepel van natuurorganisaties IUCN NL, ondersteunt door ministerie van Economische Zaken. De Natural Captains vormen de voorhoede van het Nederlandse Bedrijfsleven die het denken en werken met Natuurlijk Kapitaal concreet vertalen in zichtbare acties. Het platform BEE faciliteert de koplopers bij dit proces via bijeenkomsten (elke 100-dagen), toegankelijkheid instrumentarium en eventuele creatieve / financiële bijdrage aan versnellingstrajecten. Tijdens de conferentie ‘Natural Capital / Let’s talk business’ spreken zeventig bedrijven en organisaties, waaronder SAB Catering, hun steun uit voor het Den Haag Business Akkoord voor Natuurlijk Kapitaal. Daarmee zeggen zij toe natuurlijk kapitaal te integreren in hun besluiten, beleid en bedrijfsactiviteiten. Zo dragen ze bij aan het behoud van natuurlijk kapitaal. Het Den Haag Business Akkoord bouwt voort op de activiteiten van de afgelopen jaren en werd samen met het bedrijfsleven ontwikkeld. Het schetst een aantal praktische, business-georiënteerde principes en stappen die de partijen eenvoudig en stapsgewijs integreren in bestaande systemen. 07-12
 • Nieuw pistool voor hogedrukreinigers
  Voor zijn professionele programma koud- en warmwater hogedrukreinigers introduceert Kärcher het EASY!Force pistool in een gloednieuw design. Belangrijkste element is de trekker die met de bal van de hand in de hendel wordt geduwd. Door de terugslag van het water wordt de trekker automatisch in de hand gedrukt, wat bijdraagt aan een moeiteloos gebruik. De verminderde krachtinspanning voorkomt belasting van hand en vingers en dus ook verkramping van de spieren. Onbewust gebruik wordt vermeden door een gele veiligheidsknop in de hendel. De knop wordt opnieuw vrijgegeven na een korte bediening van het pistool. Kärcher heeft dit nieuwe pistooldesign gebruikt voor verdere verbeteringen. Het resultaat is een nieuw ontwerp voor beide interfaces van het pistool naar de lans en naar de hogedrukslang. Een viervoudige trapezoïde schroefdraad, EASY!Lock, zorgt voor een strakke, betrouwbare aansluiting in slechts één draai (360°). Andere verbindingen  - van de lans naar de sproeikoppen en van de slang naar de hogedrukreiniger -  hebben ook zo’n EASY!Lock schroefdraad. Zo kunnen alle componenten snel en eenvoudig vervangen worden. In totaal werden 476 accessoire-onderdelen aangepast naar de nieuwe schroefdraad. Dankzij speciale adapters kan het nieuwe pistool ook aangesloten worden op bestaande hogedrukreinigers. De adapters kunnen eveneens worden gebruikt om nieuwe hogedrukreinigers met de nieuwe schroefdraad te verbinden met bestaande onderdelen.Ook de klep werd substantieel verbeterd, met keramische kogel en klepzitting. Dit zorgt voor een duurzame, betrouwbare afdichting. Het EASY!Force pistool is geschikt voor alle koud- en warmwater hogedrukreinigers van Kärcher met een maximale druk tot 300 bar. 06-12

Welkom op de portal voor de Maintenance Professionals

Welkom op de website voor de Maintenance Professionals, de site voor de maintenancebranche, op deze site vinden de maintenance professionals, onderhoudsmanagers, adviseurs op het gebied van technischonderhoud, aanbieders van producten en diensten op het gebied van technisch onderhoud de beste en meest actuele informatie.

Deze website is letterlijk gemaakt door en voor de maintenance professionals, en maakt het makkelijk om voor het maintenance management, maintenance professional, maintenance inkopers of eigenaren van maintenance bedrijven op een snelle en overzichtelijke manier interessante artikelen over het maintenance vak te vinden. Op deze site zijn de interessantste websites uit het technische onderhoud, het faciltraire onderhoud de doelmatig onderhoud sector te vinden, welke zijn opgegeven door het maintenancemanagement of de onderhoudmanagers uit de maintenance of facilitaire sector zelf, kortom door de meest beslissings bevoegde personen uit de maintenance en facilitare branche. Verder vind u snel de meest vertrouwde onderhoudstoeleveranciers, maintenancetoeleveranciers, facilitare toeleveranciers, en natuurlijk de beste maintenance professionals, maar vooral veel nieuws, heel veel maintenance nieuws. Kortom, u vindt hier het nieuwste maintenance professional nieuws uit de technische, facilitaire en doelmatig onderhouds sector en alleen de beste en meest vertrouwde maintenance toeleveranciers uit de onderhouds sector.

meer nieuws

06-12-2016 | Xelion integreert SuperOffice CRM in VoIP-platform
06-12-2016 | MvR & Partners ondersteunt Rotterdam bij invoeren Zaakgewijs Werken
05-12-2016 | Nieuwe eisen voor cybersecurity laadpalen voor het eerst toegepast
02-12-2016 | Overlast bezorgdiensten webshops neemt sterk toe
02-12-2016 | Ahrend brengt het InnovationLAB naar Vakbeurs Facilitair 2017
01-12-2016 | Kennisprogramma Facility for Future bekend
01-12-2016 | Heijmans beëindigt contract Energiefabriek Tilburg
01-12-2016 | Swyx lanceert SwyxPLUS Conference Manager
01-12-2016 | Bedrijven hebben security steeds beter onder controle
30-11-2016 | Nieuwe dienst stroomlijnt scanacitiviteiten
30-11-2016 | ROCKFON Blanka plafonds vergroten arbeidsproductiviteit
30-11-2016 | D-Link komt met nieuwe 3-megapixel bullet outdoor camera
30-11-2016 | Provincie Utrecht kiest voor Succes Schoonmaak
30-11-2016 | CBS en Gemeente Heerlen starten Urban Data Center
29-11-2016 | Draagbare zakelijke scanners van Epson
28-11-2016 | Alle kantoren verplicht zuinig met energie
28-11-2016 | Winnaars FM Bachelor en FM Master of the Year scriptieprijzen 2016 bekend
25-11-2016 | CSU ontvangt FD Gazelle Award 2016
25-11-2016 | Gom en Tennant gaan samenwerking aan
25-11-2016 | Stichting Philadelphia Zorg en ICS starten samenwerking
25-11-2016 | VGP is bezorgd over een mogelijke overname van PostNL door Bpost
24-11-2016 | Werkplekken steeds gezonder
23-11-2016 | Gas Unie toont aan hoe aardgas luchtvervuiling kan verminderen
23-11-2016 | Utrechtse ondernemers organiseren middag over deeleconomie
23-11-2016 | Slimme app zorgt voor veilig rijgedrag
22-11-2016 | Hutten uitgeroepen tot beste bedrijfscateraar
22-11-2016 | 5 tips om servicemanagement voordeliger te laten zijn voor je bedrijf
22-11-2016 | Inhaalslag klimaatdoelen met een landelijk Low Car Diet
21-11-2016 | Bunzl zet met nieuwe verpakkingsconcepten in op productbeleving
18-11-2016 | Rond = Gezond. DNA onderzoek verandert onze leef-, woon- en werkomgeving
Leeg