Leeg

Nieuws

 • Veertien startups door in Mobility Lab
  Deel e-bikes contactloos opladen, een elektrische deelstep, mobiele laadapparatuur voor elektrische auto’s, coöperatief autodelen en sensoren in het wegdek die het verkeer meten, maar ook de temperatuur van het wegdek en of er wel of niet gestrooid is; dit zijn een paar voorbeelden van de startups die in editie drie van Mobility Lab aan de slag gaan. Maar liefst zeventig startups meldden zich aan voor deze derde editie. Hiervan mochten vijfentwintig zich vandaag presenteren. De jury koos uiteindelijk de veertien startups die de komende tijd hun prototype in de praktijk mogen testen. Naast de startups hebben zich ook veertig launching customers gemeld. Doel van het Mobility Lab is ruimte te geven aan nieuwe en innovatieve ideeën die een bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid. De geselecteerde startups Bird biedt elektrische deelsteps aan op ritbasis. Met de app kun je deze reserveren. Captain.ai faciliteert autonoom varen met de schipper aan wal die monitort. Cargoroo is een elektrische deel-bakfiets. DEEL faciliteert groepen bewoners bij het oprichten van een coöperatie om auto’s te delen. Deel.auto zijn meerdere deelproducten in één systeem, van elektrische scooter tot bestelwagen. Evoltify zorgt voor mobiele laadapparatuur voor de elektrische auto zodat deze niet meer aan een laadpaal gezet hoeft te worden. Fesla zijn deel e-bikes die contactloos opgeladen kunnen worden met een zogenoemde laadtegel. Fimilo is een licht elektrisch voertuig dat over de fietspaden max. 500 kilo kan vervoeren. IM Efficiency heeft een solar systeem voor vrachtwagens ontwikkeld om zo duurzamer vrachtvervoer te bevorderen. JP Motor Cycles is een elektrische motorfiets met de mogelijkheid om 72 liter aan goederen te vervoeren. Light Motion ontwikkelt lantaarnpalen met smart technologie waaronder oplaadpunten voor elektrische auto’s. Mobility Sensing zijn sensoren die het verkeer tellen, de temperatuur van het wegdek meten en meten of het wegdek droog, nat of gestrooid is. Peazy maakt met behulp van data uit parkeermeters, scanauto’s en parkeerapps voorspellingen en simuleert de impact van veranderingen in het beleid. VMC heeft een platform ontwikkeld waarop verschillende vervoermiddelen kunnen worden geboekt, gereserveerd en betaald worden. Jury Mobility LabDe startups zijn geselecteerd door een deskundige jury, bestaande uit: Marie – Jose van den Boomgaard (Liaison Manager Startups KPN), Marc Glaudemans (directeur Provincie Noord Brabant), Gerard Spanbroek (Managing Director Brabant Startup Fonds), Hans Dreijklufft (Investment Manager Uniiq) en Ben Rutten (programmamanager Smart Mobility TU Eindhoven). Deze editie van Mobility Lab heeft een andere insteek. Waar de vorige jaren eerst gezocht werd naar startups met een mobiliteitsoplossing, is nu eerst gekeken naar de uitdagingen. Maar liefst veertig bedrijven en overheden legden concrete challenges op tafel. Voorbeelden van challenges zijn onder andere: methodes om langdurig fietsparkeren te kunnen meten, integreren van laadpunten in de stad en lantaarnladen. Alle challenges zijn te vinden via: https://mobilitylab.nl/voorbeelden-challenges/.  Hier is de werving van startups van start gegaan. Zij konden zich tot en met 28 februari jl. aanmelden. Alle startups gaan de komende periode aan de slag om hun product/dienst te testen in de praktijk en investeerders aan te trekken. Zij worden door SmartwayZ.NL, ZO Slim Bereikbaar, Den Haag en De Verkeersonderneming geholpen bij het leggen van contacten met launching customers en andere relevante organisaties. Het eind event van deze editie staat gepland op 14 november a.s. 26-03
 • Ahrend brengt stilte terug op de werkvloer
  Met open kantoren, flexibele werkplekken en multimedia zijn we meer verbonden dan ooit. Zonder dat we ons er al te vaak bewust van zijn, eisen we met onze gesprekken en geluiden andermans ruimte op. Waar stilte verdwijnt, wordt de kans op burn-out, depressie en zelfs alzheimer groter. En wordt welbevinden, leren, onthouden en creëren moeilijker. Wij brengen de stilte weer terug. Eerst op plekken waar gewerkt wordt. Want met stilte presteren we beter en voelen we ons vitaler. En daarom doet Ahrend een oproep. Tot stilte. A call for silence.Activiteit gerelateerd werken wordt steeds vaker omarmd. Werkplekken die zijn afgestemd op een bepaalde activiteit dragen namelijk positief bij aan de workflow en passen bij flexibiliteit. De Silence CALL brengt stilte terug op onze werkplek. Je gebruikt de Silence CALL om een gesprek te voeren als het in je werkomgeving erg rumoerig is, of je wanneer je de stilte om je heen niet wilt onderbreken. De ruimte biedt genoeg flexibiliteit om de setting van je werkomgeving aan te passen, zonder grote veranderingen te hoeven maken en investeringen te doen.Het strakke ontwerp van designer Basten Leijh is een perfecte match met de designtaal van Ahrend. De samenstelling van hout, akoestisch materiaal, stof en isolatiemateriaal  zorgen voor een hoge geluidsreductie tot 47 dB. De Silence CALL is daarmee één van de best isolerende producten in de markt. Het is de functionele oplossing voor ongestoord en geconcentreerd werken in een moderne en open kantoorruimte.Dankzij de twee glazen wanden ben je niet helemaal afgesloten en kun je nog zien wat er om je heen gebeurt. De hoge akoestische kwaliteit van de ruimte biedt je tegelijkertijd genoeg privacy. 25-03
 • Brancheorganisatie Cyberveilig Nederland bestaat een jaar
  Cyberveilig Nederland bestaat een jaar en heeft al meerdere resultaten geboekt. Het initiatief van acht security-dienstverleners om de digitale weerbaarheid van Nederland en kwaliteit van de cybersecurity te vergroten, is uitgegroeid tot een branchevereniging met ruim 40 leden en diverse concrete wapenfeiten. Wat begon met een achttal enthousiaste founding partners is inmiddels gegroeid tot een vereniging met ruim 40 leden vanuit uiteenlopende takken in de cybersecurity-branche. Het brede draagvlak heeft geleid tot verschillende resultaten op zowel politiek als zakelijk vlak.Cyberveilig Nederland is actief deelnemer in de Nationale Cyber Security Alliantie, die is ontstaan vanuit de Nationale Cyber Security Agenda. Ook heeft de vereniging input geleverd ten behoeve van de Defensie Cyber Strategie en zijn meerdere gesprekken met kamerleden gevoerd. Hier is niet alleen gesproken over de risico’s binnen het digitale domein, maar ook de kansen die een sterke cybersecurity sector in Nederland biedt.Cyberveilig Nederland heeft het belang van cybersecurity nadrukkelijk op de kaart gezet. Dit heeft er mede toe geleid dat er financiering is gekomen voor een nationaal project waarin Cyberveilig Nederland met verschillende organisaties samenwerkt aan een risicomodel, certificering(en) en keurmerk voor de sector. Aan dit project, dat wordt geleid door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), wordt vanuit diverse leden een inhoudelijke bijdrage geleverd.Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) bracht in 2018 een nieuwe leidraad ‘Coordinated vulnerability disclosure’ uit, een beschermingsmethode waarbij ethical hackers worden ingezet om bedrijven te beschermen tegen cybercrime. Hierop volgend publiceerde Cyberveilig Nederland een stappenplan om organisaties te helpen om deze ‘coordinated vulnerability disclosure’ te implementeren en kwetsbaarheden in de eigen organisatie te vinden.Het Ministerie van Economische Zaken heeft een beroep gedaan op de aanwezige kennis binnen de branchevereniging met het oog op onder andere het innovatieklimaat van de cybersecurity-sector. In nauwe samenwerking wordt onderzocht hoe het security-ecosysteem kan worden verbeterd tussen publieke, private en onderzoeksinstellingen. Verder werken de leden samen om duidelijk te maken dat cybersecurity geen technisch probleem meer is, maar een business-vraagstuk, waarin IT-oplossingen samenkomen met bijvoorbeeld gedragsverandering, verzekeraars en producenten van IoT-apparatuur.Petra Oldengarm, directeur Cyberveilig Nederland: “Digitale weerbaarheid vergroot je niet door er alleen over te praten; er moet actie worden ondernomen. Naast de vele gesprekken hebben we diverse concrete acties ondernomen om bedrijven te helpen. De komende periode willen de focus leggen op vooral veel doen in plaats van alleen praten.”“We mogen trots zijn op de resultaten in het eerste jaar. Als branchevereniging brengen we de leden samen en faciliteren we dat zij hun doelstellingen beter, sneller en makkelijker kunnen realiseren”, aldus Oldengarm. “We richten ons nu op verdere groei van de vereniging en verankering van onze standpunten bij overheden en de maatschappij als geheel, maar vooral op het toevoegen van waarde door concrete acties en resultaten. Nederland loopt qua digitale infrastructuur voorop, en daarmee zijn we ook gelijk een interessant doelwit. Security is noodzaak, maar biedt ook kansen. Die positieve kant willen we de komende tijd nog meer kracht bijzetten.”    22-03
 • De leaseauto inleveren: dat kan nog beter
  Het inleveren van een leaseauto is voor velen het sluitstuk van het leaseproces. Aan dat laatste stuk valt nog wel wat te verbeteren door leaserijders, fleetmanagers én leasemaatschappijen. Alphabet zet met het robotiseren de volgende stap op weg naar een efficiënter proces.Een ingeleverde leaseauto wordt altijd geïnspecteerd. Alphabet schakelt daarvoor Macadam in. Die heeft een uitgebreide database met (schade)cijfers. Daaruit blijkt dat in Nederland een ingeleverde leaseauto gemiddeld 4,5 belastbare schades heeft en dat slechts 20% van de leaseauto's geheel schadevrij wordt ingeleverd. Ondanks deze magere rapportcijfers blijkt Nederland het in Europees verband trouwens helemaal niet zo slecht te doen. In andere landen telt de auto bij inleveren gemiddeld 7 schades en haalt maar 7% van de leaseauto's schadevrij de eindstreep.Dat kan beterOok het beste jongetje van de klas kan het nog wat beter doen. Waar voor de meeste ingeleverde auto's nog schade verrekend moet worden, valt voor fleetmanagers nog wel wat te besparen. Aan hen en de leasemaatschappij de schone taak om leaserijders te wijzen op het belang van het melden van schades en het schadevrij inleveren. En dat wordt steeds belangrijker. Schadeherstel en onderdelen kosten immers steeds meer. En een snel proces bevordert een goede eindafrekening.Robotisering versnelt procesMaar ook aan de kant van de leasemaatschappij kan het inleverproces verbeterd worden. Met de uitbesteding door Macadam heeft Alphabet de schade-inspectie zelf strak georganiseerd; in het daaropvolgende traject is het tijd voor een volgende stap. Binnenkort start Alphabet met RPA (Robotic Process Automation), waarmee het innameproces van een leaseauto verder wordt gedigitaliseerd. De robot logt in op de systemen van Macadam, leest de bevindingen in en vergelijkt die met de vastgelegde informatie bij Alphabet. Hierdoor neemt de robot eenvoudig, routinematig werk uit handen waardoor de foutkans tot een minimum daalt en het proces nog efficiënter verloopt, wat uiteindelijk resulteert in een nog betere customer experience. Van de ruim 100 schouwingen die Macadam voor Alphabet in Nederland per dag uitvoert, hoopt Alphabet dat de helft daarvan vanaf september dit jaar door een robot administratief kan worden verwerkt. De robot is er een van tien die Alphabet International laat bouwen voor verschillende arbeidsintensieve en repeterende processen. 21-03
 • Duurzaamheid bepaalt de blik van facilitair managers
  Facilitair managers zien duurzaamheid als het belangrijkste thema voor hun inkoopbeleid. Kosten spelen daarbij een ondergeschikte rol. In het facilitaire domein gaat – exclusief vastgoed – bijna 33,5 miljard euro om: 4,5% van het bruto binnenlands product. Dit is een stijging van 2,9% ten opzichte van de laatste meting in 2017.Tweejaarlijks onderzoekDit blijkt uit het Facility & Workplace Management Marktonderzoek 2019. Dit is een tweejaarlijks trendonderzoek dat wordt uitgevoerd door Twynstra Gudde in opdracht van FMN, de beroepsvereniging voor het facilitaire domein. Het is de zesde keer dat dit onderzoek is uitgevoerd. In het onderzoek hebben ruim 500 facilitair professionals aangegeven welke overwegingen in hun beleid de grootste rol spelen.TrendbreukDuurzaamheid komt als belangrijkste thema uit de bus. Dat is een duidelijke trendbreuk ten opzichte van eerdere edities van het onderzoek. Twee jaar geleden stond dit thema nog op de tiende plaats. Parijs en Urgenda hebben facilitair managers blijkbaar op andere gedachten gebracht. Ook voor de komende vijf jaar verwachten zij dat duurzaamheid op één blijft staan. Of dit in praktijk ook ergens toe leidt, is overigens nog afwachten. Er zijn veel ambities, maar nog weinig concrete plannen. KlantgerichtheidIn het rijtje van belangrijkste thema’s is ook het onderwerp klantgerichtheid gestegen. Dit staat nu op plaats twee. Er is meer aandacht voor de eindgebruiker en voor de kwaliteit van dienstverlening. Steeds vaker wordt onderkend dat de facilitaire organisatie een bijdrage kan leveren aan bijvoorbeeld een aantrekkelijk werkgeverschap. KostenmanagementMede als gevolg van de voorspoedige economie daalt het thema kostenmanagement verder naar een bescheiden zevende plaats. Maar ook de gestegen belangstelling voor duurzaamheid en klantgerichtheid verklaren de daling. Tot voor kort waren duurzaamheid en klantgerichtheid vooral mooie woorden die niets mochten kosten. Nu lijken deze thema’s bepalend te zijn voor de keuzes die facilitair managers maken en zijn zij bereid hierin te investeren. 20-03

Welkom op de portal voor de Maintenance Professionals

Welkom op de website voor de Maintenance Professionals, de site voor de maintenancebranche, op deze site vinden de maintenance professionals, onderhoudsmanagers, adviseurs op het gebied van technischonderhoud, aanbieders van producten en diensten op het gebied van technisch onderhoud de beste en meest actuele informatie.

Deze website is letterlijk gemaakt door en voor de maintenance professionals, en maakt het makkelijk om voor het maintenance management, maintenance professional, maintenance inkopers of eigenaren van maintenance bedrijven op een snelle en overzichtelijke manier interessante artikelen over het maintenance vak te vinden. Op deze site zijn de interessantste websites uit het technische onderhoud, het faciltraire onderhoud de doelmatig onderhoud sector te vinden, welke zijn opgegeven door het maintenancemanagement of de onderhoudmanagers uit de maintenance of facilitaire sector zelf, kortom door de meest beslissings bevoegde personen uit de maintenance en facilitare branche. Verder vind u snel de meest vertrouwde onderhoudstoeleveranciers, maintenancetoeleveranciers, facilitare toeleveranciers, en natuurlijk de beste maintenance professionals, maar vooral veel nieuws, heel veel maintenance nieuws. Kortom, u vindt hier het nieuwste maintenance professional nieuws uit de technische, facilitaire en doelmatig onderhouds sector en alleen de beste en meest vertrouwde maintenance toeleveranciers uit de onderhouds sector.

meer nieuws

20-03-2019 | Securitas en AGN continueren samenwerking
19-03-2019 | Techniek Nederland en Holland Solar gaan samenwerken
19-03-2019 | Atos versterkt beveiliging Olympische Spelen met identificatie op basis van gezichtsherkenning
18-03-2019 | Woonveste, BAM Wonen en BAM FM tekenen overeenkomst voor 50 jaar onderhoud
15-03-2019 | Werkgever bemoeit zich graag met scheiding en andere privéproblemen van medewerker
15-03-2019 | Lucom sluit gemeenten aan op e-facturatienetwerk Simplerinvoicing / PEPPOL
15-03-2019 | KPN gaat Belcentrale onjuiste facturen terugbetalen
15-03-2019 | Specialisten analyseren nieuwe kwetsbaarheid in Microsoft Word
14-03-2019 | Capitar IT Group lanceert SaaS-dienst voor ongestructureerde data
13-03-2019 | Transitie in mobiliteit en parkeren
12-03-2019 | Nederlandse werknemers bang voor baanverlies door robotisering
11-03-2019 | Duurzaamheid belangrijk sub-thema tijdens Sign & Print Expo 2019
11-03-2019 | Ministerie van Economische Zaken blokkeert vrije routerkeuze
08-03-2019 | Steeds meer gevaarlijke URL's glippen door beveiliging
07-03-2019 | Aantal cyberaanvallen stijgt met 32% in 2018
06-03-2019 | Gemeentes omarmen slimme technologie
06-03-2019 | VPS Nederland en ParkBee creëren nieuwe parkeermogelijkheden
05-03-2019 | Veiligheidsregio Limburg-Noord kiest voor schoonmaak van ICS
04-03-2019 | Nieuwe wet versterkt bestrijding computercriminaliteit
01-03-2019 | Bijna helft van kantoorwerkers heeft toegang tot meer data dan nodig
28-02-2019 | Trend Micro onthult veranderingen in dreigingslandschap
27-02-2019 | Mismatches op managementniveau aderlating voor Nederlands bedrijfsleven
27-02-2019 | Yellowbrick komt met prijsaanbod afgestemd op parkeergedrag
27-02-2019 | Bedrijfsleven reserveert niet genoeg geld voor adequate IT-beveiliging
25-02-2019 | ValidSign en KPN intensiveren partnership PKIoverheid-certificaten
25-02-2019 | Helft van de 12 exploits houdt verband met het IoT
25-02-2019 | Dussmann Group kiest voor Planon
22-02-2019 | Gebouwen en woningen met KNX-systemen zijn prima te beveiligen
22-02-2019 | Nicolien Peters nieuwe business unit manager Trigion Services
22-02-2019 | Informatieplicht energiebesparing uitdaging voor bedrijven en instellingen

Nieuws

 • Veertien startups door in Mobility Lab
  Deel e-bikes contactloos opladen, een elektrische deelstep, mobiele laadapparatuur voor elektrische auto’s, coöperatief autodelen en sensoren in het wegdek die het verkeer meten, maar ook de temperatuur van het wegdek en of er wel of niet gestrooid is; dit zijn een paar voorbeelden van de startups die in editie drie van Mobility Lab aan de slag gaan. Maar liefst zeventig startups meldden zich aan voor deze derde editie. Hiervan mochten vijfentwintig zich vandaag presenteren. De jury koos uiteindelijk de veertien startups die de komende tijd hun prototype in de praktijk mogen testen. Naast de startups hebben zich ook veertig launching customers gemeld. Doel van het Mobility Lab is ruimte te geven aan nieuwe en innovatieve ideeën die een bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid. De geselecteerde startups Bird biedt elektrische deelsteps aan op ritbasis. Met de app kun je deze reserveren. Captain.ai faciliteert autonoom varen met de schipper aan wal die monitort. Cargoroo is een elektrische deel-bakfiets. DEEL faciliteert groepen bewoners bij het oprichten van een coöperatie om auto’s te delen. Deel.auto zijn meerdere deelproducten in één systeem, van elektrische scooter tot bestelwagen. Evoltify zorgt voor mobiele laadapparatuur voor de elektrische auto zodat deze niet meer aan een laadpaal gezet hoeft te worden. Fesla zijn deel e-bikes die contactloos opgeladen kunnen worden met een zogenoemde laadtegel. Fimilo is een licht elektrisch voertuig dat over de fietspaden max. 500 kilo kan vervoeren. IM Efficiency heeft een solar systeem voor vrachtwagens ontwikkeld om zo duurzamer vrachtvervoer te bevorderen. JP Motor Cycles is een elektrische motorfiets met de mogelijkheid om 72 liter aan goederen te vervoeren. Light Motion ontwikkelt lantaarnpalen met smart technologie waaronder oplaadpunten voor elektrische auto’s. Mobility Sensing zijn sensoren die het verkeer tellen, de temperatuur van het wegdek meten en meten of het wegdek droog, nat of gestrooid is. Peazy maakt met behulp van data uit parkeermeters, scanauto’s en parkeerapps voorspellingen en simuleert de impact van veranderingen in het beleid. VMC heeft een platform ontwikkeld waarop verschillende vervoermiddelen kunnen worden geboekt, gereserveerd en betaald worden. Jury Mobility LabDe startups zijn geselecteerd door een deskundige jury, bestaande uit: Marie – Jose van den Boomgaard (Liaison Manager Startups KPN), Marc Glaudemans (directeur Provincie Noord Brabant), Gerard Spanbroek (Managing Director Brabant Startup Fonds), Hans Dreijklufft (Investment Manager Uniiq) en Ben Rutten (programmamanager Smart Mobility TU Eindhoven). Deze editie van Mobility Lab heeft een andere insteek. Waar de vorige jaren eerst gezocht werd naar startups met een mobiliteitsoplossing, is nu eerst gekeken naar de uitdagingen. Maar liefst veertig bedrijven en overheden legden concrete challenges op tafel. Voorbeelden van challenges zijn onder andere: methodes om langdurig fietsparkeren te kunnen meten, integreren van laadpunten in de stad en lantaarnladen. Alle challenges zijn te vinden via: https://mobilitylab.nl/voorbeelden-challenges/.  Hier is de werving van startups van start gegaan. Zij konden zich tot en met 28 februari jl. aanmelden. Alle startups gaan de komende periode aan de slag om hun product/dienst te testen in de praktijk en investeerders aan te trekken. Zij worden door SmartwayZ.NL, ZO Slim Bereikbaar, Den Haag en De Verkeersonderneming geholpen bij het leggen van contacten met launching customers en andere relevante organisaties. Het eind event van deze editie staat gepland op 14 november a.s. 26-03
 • Ahrend brengt stilte terug op de werkvloer
  Met open kantoren, flexibele werkplekken en multimedia zijn we meer verbonden dan ooit. Zonder dat we ons er al te vaak bewust van zijn, eisen we met onze gesprekken en geluiden andermans ruimte op. Waar stilte verdwijnt, wordt de kans op burn-out, depressie en zelfs alzheimer groter. En wordt welbevinden, leren, onthouden en creëren moeilijker. Wij brengen de stilte weer terug. Eerst op plekken waar gewerkt wordt. Want met stilte presteren we beter en voelen we ons vitaler. En daarom doet Ahrend een oproep. Tot stilte. A call for silence.Activiteit gerelateerd werken wordt steeds vaker omarmd. Werkplekken die zijn afgestemd op een bepaalde activiteit dragen namelijk positief bij aan de workflow en passen bij flexibiliteit. De Silence CALL brengt stilte terug op onze werkplek. Je gebruikt de Silence CALL om een gesprek te voeren als het in je werkomgeving erg rumoerig is, of je wanneer je de stilte om je heen niet wilt onderbreken. De ruimte biedt genoeg flexibiliteit om de setting van je werkomgeving aan te passen, zonder grote veranderingen te hoeven maken en investeringen te doen.Het strakke ontwerp van designer Basten Leijh is een perfecte match met de designtaal van Ahrend. De samenstelling van hout, akoestisch materiaal, stof en isolatiemateriaal  zorgen voor een hoge geluidsreductie tot 47 dB. De Silence CALL is daarmee één van de best isolerende producten in de markt. Het is de functionele oplossing voor ongestoord en geconcentreerd werken in een moderne en open kantoorruimte.Dankzij de twee glazen wanden ben je niet helemaal afgesloten en kun je nog zien wat er om je heen gebeurt. De hoge akoestische kwaliteit van de ruimte biedt je tegelijkertijd genoeg privacy. 25-03
 • Brancheorganisatie Cyberveilig Nederland bestaat een jaar
  Cyberveilig Nederland bestaat een jaar en heeft al meerdere resultaten geboekt. Het initiatief van acht security-dienstverleners om de digitale weerbaarheid van Nederland en kwaliteit van de cybersecurity te vergroten, is uitgegroeid tot een branchevereniging met ruim 40 leden en diverse concrete wapenfeiten. Wat begon met een achttal enthousiaste founding partners is inmiddels gegroeid tot een vereniging met ruim 40 leden vanuit uiteenlopende takken in de cybersecurity-branche. Het brede draagvlak heeft geleid tot verschillende resultaten op zowel politiek als zakelijk vlak.Cyberveilig Nederland is actief deelnemer in de Nationale Cyber Security Alliantie, die is ontstaan vanuit de Nationale Cyber Security Agenda. Ook heeft de vereniging input geleverd ten behoeve van de Defensie Cyber Strategie en zijn meerdere gesprekken met kamerleden gevoerd. Hier is niet alleen gesproken over de risico’s binnen het digitale domein, maar ook de kansen die een sterke cybersecurity sector in Nederland biedt.Cyberveilig Nederland heeft het belang van cybersecurity nadrukkelijk op de kaart gezet. Dit heeft er mede toe geleid dat er financiering is gekomen voor een nationaal project waarin Cyberveilig Nederland met verschillende organisaties samenwerkt aan een risicomodel, certificering(en) en keurmerk voor de sector. Aan dit project, dat wordt geleid door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), wordt vanuit diverse leden een inhoudelijke bijdrage geleverd.Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) bracht in 2018 een nieuwe leidraad ‘Coordinated vulnerability disclosure’ uit, een beschermingsmethode waarbij ethical hackers worden ingezet om bedrijven te beschermen tegen cybercrime. Hierop volgend publiceerde Cyberveilig Nederland een stappenplan om organisaties te helpen om deze ‘coordinated vulnerability disclosure’ te implementeren en kwetsbaarheden in de eigen organisatie te vinden.Het Ministerie van Economische Zaken heeft een beroep gedaan op de aanwezige kennis binnen de branchevereniging met het oog op onder andere het innovatieklimaat van de cybersecurity-sector. In nauwe samenwerking wordt onderzocht hoe het security-ecosysteem kan worden verbeterd tussen publieke, private en onderzoeksinstellingen. Verder werken de leden samen om duidelijk te maken dat cybersecurity geen technisch probleem meer is, maar een business-vraagstuk, waarin IT-oplossingen samenkomen met bijvoorbeeld gedragsverandering, verzekeraars en producenten van IoT-apparatuur.Petra Oldengarm, directeur Cyberveilig Nederland: “Digitale weerbaarheid vergroot je niet door er alleen over te praten; er moet actie worden ondernomen. Naast de vele gesprekken hebben we diverse concrete acties ondernomen om bedrijven te helpen. De komende periode willen de focus leggen op vooral veel doen in plaats van alleen praten.”“We mogen trots zijn op de resultaten in het eerste jaar. Als branchevereniging brengen we de leden samen en faciliteren we dat zij hun doelstellingen beter, sneller en makkelijker kunnen realiseren”, aldus Oldengarm. “We richten ons nu op verdere groei van de vereniging en verankering van onze standpunten bij overheden en de maatschappij als geheel, maar vooral op het toevoegen van waarde door concrete acties en resultaten. Nederland loopt qua digitale infrastructuur voorop, en daarmee zijn we ook gelijk een interessant doelwit. Security is noodzaak, maar biedt ook kansen. Die positieve kant willen we de komende tijd nog meer kracht bijzetten.”    22-03
 • De leaseauto inleveren: dat kan nog beter
  Het inleveren van een leaseauto is voor velen het sluitstuk van het leaseproces. Aan dat laatste stuk valt nog wel wat te verbeteren door leaserijders, fleetmanagers én leasemaatschappijen. Alphabet zet met het robotiseren de volgende stap op weg naar een efficiënter proces.Een ingeleverde leaseauto wordt altijd geïnspecteerd. Alphabet schakelt daarvoor Macadam in. Die heeft een uitgebreide database met (schade)cijfers. Daaruit blijkt dat in Nederland een ingeleverde leaseauto gemiddeld 4,5 belastbare schades heeft en dat slechts 20% van de leaseauto's geheel schadevrij wordt ingeleverd. Ondanks deze magere rapportcijfers blijkt Nederland het in Europees verband trouwens helemaal niet zo slecht te doen. In andere landen telt de auto bij inleveren gemiddeld 7 schades en haalt maar 7% van de leaseauto's schadevrij de eindstreep.Dat kan beterOok het beste jongetje van de klas kan het nog wat beter doen. Waar voor de meeste ingeleverde auto's nog schade verrekend moet worden, valt voor fleetmanagers nog wel wat te besparen. Aan hen en de leasemaatschappij de schone taak om leaserijders te wijzen op het belang van het melden van schades en het schadevrij inleveren. En dat wordt steeds belangrijker. Schadeherstel en onderdelen kosten immers steeds meer. En een snel proces bevordert een goede eindafrekening.Robotisering versnelt procesMaar ook aan de kant van de leasemaatschappij kan het inleverproces verbeterd worden. Met de uitbesteding door Macadam heeft Alphabet de schade-inspectie zelf strak georganiseerd; in het daaropvolgende traject is het tijd voor een volgende stap. Binnenkort start Alphabet met RPA (Robotic Process Automation), waarmee het innameproces van een leaseauto verder wordt gedigitaliseerd. De robot logt in op de systemen van Macadam, leest de bevindingen in en vergelijkt die met de vastgelegde informatie bij Alphabet. Hierdoor neemt de robot eenvoudig, routinematig werk uit handen waardoor de foutkans tot een minimum daalt en het proces nog efficiënter verloopt, wat uiteindelijk resulteert in een nog betere customer experience. Van de ruim 100 schouwingen die Macadam voor Alphabet in Nederland per dag uitvoert, hoopt Alphabet dat de helft daarvan vanaf september dit jaar door een robot administratief kan worden verwerkt. De robot is er een van tien die Alphabet International laat bouwen voor verschillende arbeidsintensieve en repeterende processen. 21-03
 • Duurzaamheid bepaalt de blik van facilitair managers
  Facilitair managers zien duurzaamheid als het belangrijkste thema voor hun inkoopbeleid. Kosten spelen daarbij een ondergeschikte rol. In het facilitaire domein gaat – exclusief vastgoed – bijna 33,5 miljard euro om: 4,5% van het bruto binnenlands product. Dit is een stijging van 2,9% ten opzichte van de laatste meting in 2017.Tweejaarlijks onderzoekDit blijkt uit het Facility & Workplace Management Marktonderzoek 2019. Dit is een tweejaarlijks trendonderzoek dat wordt uitgevoerd door Twynstra Gudde in opdracht van FMN, de beroepsvereniging voor het facilitaire domein. Het is de zesde keer dat dit onderzoek is uitgevoerd. In het onderzoek hebben ruim 500 facilitair professionals aangegeven welke overwegingen in hun beleid de grootste rol spelen.TrendbreukDuurzaamheid komt als belangrijkste thema uit de bus. Dat is een duidelijke trendbreuk ten opzichte van eerdere edities van het onderzoek. Twee jaar geleden stond dit thema nog op de tiende plaats. Parijs en Urgenda hebben facilitair managers blijkbaar op andere gedachten gebracht. Ook voor de komende vijf jaar verwachten zij dat duurzaamheid op één blijft staan. Of dit in praktijk ook ergens toe leidt, is overigens nog afwachten. Er zijn veel ambities, maar nog weinig concrete plannen. KlantgerichtheidIn het rijtje van belangrijkste thema’s is ook het onderwerp klantgerichtheid gestegen. Dit staat nu op plaats twee. Er is meer aandacht voor de eindgebruiker en voor de kwaliteit van dienstverlening. Steeds vaker wordt onderkend dat de facilitaire organisatie een bijdrage kan leveren aan bijvoorbeeld een aantrekkelijk werkgeverschap. KostenmanagementMede als gevolg van de voorspoedige economie daalt het thema kostenmanagement verder naar een bescheiden zevende plaats. Maar ook de gestegen belangstelling voor duurzaamheid en klantgerichtheid verklaren de daling. Tot voor kort waren duurzaamheid en klantgerichtheid vooral mooie woorden die niets mochten kosten. Nu lijken deze thema’s bepalend te zijn voor de keuzes die facilitair managers maken en zijn zij bereid hierin te investeren. 20-03
Leeg