Leeg

Nieuws

 • Overlast bezorgdiensten webshops neemt sterk toe
  De overlast van koeriers-  en bezorgdiensten in grote steden neemt sterk toe.  Ruim de helft van alle inwoners ziet dagelijks minimaal één bestelbusje in de buurt pakketten voor webshops afleveren. Volgens bijna 1 op de 5 ondervraagden leidt dat regelmatig tot gevaarlijke situaties of andere overlast. Met name rond de feestdagen neemt deze overlast jaarlijks sterk toe.Dat blijkt uit een onderzoek onder 500 inwoners van Amsterdam, Utrecht en Eindhoven in opdracht van de mobiele verzend- en ontvang-app Wuunder. Uit het door CG Selecties uitgevoerde onderzoek blijkt onder meer dat meer dat 53 procent van alle ondervraagden minimaal een keer per dag een bestelbusje in de buurt ziet. Liefst 68,2 procent ziet wekelijks busjes van verschillende koeriers tegelijk in de buurt.Toenemende online aankopenMede vanwege het snel toenemende aantal online aankopen groeit het aantal bestelbusjes in steden al enkele jaren sterk. Voor Veilig Verkeer Nederland was dat februari dit jaar al aanleiding om te waarschuwen voor gevaarlijke situaties en overlast. De bond kon daarbij echter geen concrete cijfers overleggen, en riep leden op hun klachten over overlast en onveilige situaties voortaan te melden.Gevaarlijke situatiesHet nieuwe onderzoek door Wuunder bevestigt dat veel stadsbewoners veel overlast ervaren door het stijgende aantal bezorgde pakketten. Volgens 18,5 procent van de ondervraagde bewoners leidt dat zelfs regelmatig tot gevaarlijke situaties voor henzelf, buurtbewoners of passanten. Bijna 4 procent ziet de aanwezigheid van pakketbezorgers zelfs wekelijks tot gevaarlijke situaties leiden.Fout-  en dubbel parkerenFout en dubbel parkeren zorgt met afstand voor de grootste overlast. Bestelbusjes blokkeren daardoor het verkeer en veroorzaken opstoppingen. Met name fietsers komen hierdoor regelmatig in gevaarlijke situaties terecht, constateren ondervraagden.Door onverwacht te stoppen, en vervolgens midden op de rijbaan, naast andere auto’s of in bochten te parkeren zorgen de bestelbusjes voor verwarring en chaos. Die kan er gemakkelijk toe leiden dat andere weggebruikers het overzicht verliezen. Een ongeluk zit dan in een klein hoekje.7 keer per maandAlle ondervraagden laten zelf ook wel eens een pakketje bezorgen. Ruim 40 procent doet dat zeker 1 of 2 keer per maand, nog eens bijna 20 procent bestelt  3 tot 5 keer per maand een product online. Bijna 6 procent van alle ondervraagde Nederlandse consumenten laat vaker dan 7 keer per maand een pakketje van een webshop thuis bezorgen. Niet thuisBijna 1 op de 3 ondervraagden geeft aan dat zij regelmatig een voor hen bestemd pakket niet kunnen aannemen.  Meer dan de helft geeft aan dat zij dit pakketje dan het liefst bij de buren laten bezorgen. Zelf vindt 2 van de 3 het ook geen probleem om een pakketje van een buurtbewoner in ontvangst te nemen.  Bijna 30 procent irriteert zich wel aan voor buren bezorgde pakketten. Het onderzoek naar de Nederlandse bezorgdiensten en klanten geschiedde in opdracht van de mobiele verzend- en ontvang-app Wuunder. 02-12
 • Ahrend brengt het InnovationLAB naar Vakbeurs Facilitair 2017
  Ahrend maakt als eerste organisatie in de kantorenbranche de werkplek ‘slim en persoonlijk’ door technologie zoals sensors en apps te integreren in het meubilair. Daarbij gaat het om het combineren van data die leidt tot informatie waar mensen beslissingen op kunnen nemen. Ahrend legt de nadruk op het individu, niet de technologie zelf. Doordat het gebruik van zowel de ruimtes als het meubilair meetbaar is, is het mogelijk de inrichting aan te passen naar het gebruik ervan. Dit sluit aan bij de toenemende vraag naar flexibele en gepersonaliseerde kantooromgevingen. Tijdens Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2017 kunnen bezoekers deze innovaties niet alleen zien, maar vooral ook zelf ervaren. Ahrend brengt dan zijn volledige InnovationLAB naar de Jaarbeurs Utrecht. Slimme technologie stimuleert productiviteit en vitaliteitSuccesvolle organisaties stimuleren dat mensen samenkomen om te werken, te leren en zich sociaal te verbinden. Ze zijn ervan overtuigd dat het combineren van talent en kennis bijdraagt aan het behalen van een maximaal resultaat. Daarmee is het kantoor niet langer meer een kostenpost, maar plek waar talent samenkomt en kennis wordt gedeeld. Diverse onderzoeken onderstrepen bovendien dat medewerkers productiever zijn als ze collega’s fysiek ontmoeten. Om medewerkers hierin optimaal te faciliteren, ontwikkelt Ahrend innovatieve oplossingen die samenwerken stimuleren. In een flexibel ingerichte werkomgeving is het bijvoorbeeld niet altijd duidelijk wie waar zit en welke werkplekken beschikbaar zijn. De Ahrend Smart Working App helpt medewerkers hierbij en maakt inzichtelijk welke werkplekken beschikbaar zijn en waar collega’s zich bevinden. Samenwerken wordt op die manier een stuk eenvoudiger.Evidence based office designDe Ahrend Smart Working App biedt ook veel voordelen voor facility managers en vastgoedeigenaren. Deze dienst maakt namelijk het gebruik van ruimtes en het meubilair meetbaar. Aan de hand van deze data is het mogelijk om de werkomgeving efficiënter in te richten en kosten te besparen op schoonmaak, onderhoud en energie. Door wetenschappelijk onderzoek te combineren met data over het gebruik van de werkomgeving, brengt Ahrend Evidence Based Office Design in de praktijk en ligt hiermee de weg open voor de toepassing van bijvoorbeeld pay-per-use. In diverse branches is de transformatie van bezit naar gebruik al een feit. Bekende voorbeelden zijn Spotify, Peerby en Netflix. Dankzij de innovaties van Ahrend wordt het ook mogelijk om de inrichting van werkomgevingen af te nemen als een dienst. 02-12
 • Kennisprogramma Facility for Future bekend
  Op 18, 19 en 20 januari 2017 vindt in samenwerking met FMN het vernieuwende vakevent Facility for Future 2017 plaats in de Brabanthallen ‘s- Hertogenbosch en 1931 Congrescentrum. Middels het uitgebreide kennis-programma worden recente ontwikkelingen op het gebied van facility management onder de aandacht gebracht en vertaald naar kansen binnen het bedrijf.In de diverse theater- en congreszalen komen uiteenlopende actuele thema’s binnen het facilitaire vakgebied aan bod. Nationale en internationale sprekers informeren de bezoekers over o.a. big data, smart buildings sociale innovatie, hostmanship en duurzame energie. Er wordt op inspirerende wijze getoond hoe meerwaarde te creëren en in te spelen op actuele thema’s in dit vakgebied.Andrew Price, CCO bij ISS Group, spreekt over het thema: service excellence in een digitale wereld. Hij zal stilstaan bij de impact van technologie en big data op het vakgebied van facilitaire dienstverlening. Daarnaast zal hij ingaan op onderwerpen als ‘Internet of Things’, ‘Cloud & mobile technology’ en ‘artificial intelligence’.Dave Venmans, Stafdirecteur Facilities bij KPMG, is gespreksleider bij een discussie over toekomstige ratio’s en kengetallen. In de afgelopen jaren ziet NFC Index een vernieuwing van werkplekconcepten waarmee de ratio kosten per werkplek aan betekenis kan verliezen. NFC Index ziet daarmee de belangstelling verschuiven naar nieuwe kengetallen, die uniform uitlegbaar en te standaardiseren zijn en verdere ondersteuning kunnen bieden aan de behoefte van de gebruiker.  Wilco van Royen en Frank Dobbelsteijn vertellen over het project ‘Clean2Antarctica’, waarbij een Zuidpool expeditie wordt ondernomen met een zelfontworpen voertuig, deels gemaakt uit afvalplastic, aangedreven op zonne-energie.Dr. – Ing. H.H. Bier van TU Delft gaat verder in op het thema ‘Robotic building’. Hier komt onder andere de robotische omgeving aan bod, waarbij technologie het mogelijk maakt dat gebouwen interacteren met hun gebruikers en omgeving.Jordie van Berkel, Gert Walhof en Arjan van Weele verzorgen de presentatie "Shoppen voor professionals: waarom je inkoop niet aan amateurs kunt overlaten". De presentatie gaat over het inkoopproces en hoe dit het best wel of niet gedaan kan worden.Naast het inspirerende kennis-programma, komen er diverse (innovatieve) exposities, belevingspleinen en side-events. 01-12
 • Heijmans beëindigt contract Energiefabriek Tilburg
  Heijmans en Waterschap De Dommel zijn na constructief overleg overeengekomen dat zij hun samenwerking bij de Energiefabriek Tilburg beëindigen. Het Waterschap neemt de installatie per 1 december volledig over van Heijmans en wordt vanaf dan zelf verantwoordelijk voor de bediening, onderhoud en verdere optimalisatie ervan. Het betekent dat Heijmans vanaf dan geen financiële en operationele verantwoordelijkheid meer heeft voor de Energiefabriek die sinds juni 2016 zuiveringsslib inneemt en energie produceert.De beëindiging leidt tot een negatief effect op de EBITDA van bijna € 15 miljoen. De effecten vanuit deze overeenkomst worden meegenomen in het lopende overleg met financiers waarnaar reeds in onze trading update van 2 november jl. werd verwezen.Voor het ontwerp en de realisatie van de installatie sloten beide partijen in 2012 een contract dat ook voorzag in het 15-jarig onderhoud ervan. Ook werd vastgelegd dat de volledige verantwoordelijkheid voor ontwerp, realisatie, onderhoud en exploitatiekosten bij Heijmans zou komen te liggen.Gedurende de ontwerp- en realisatiefase hebben beide partijen verschillende gesprekken gevoerd over de uiteindelijke uitvoering en het juist functioneren van de installatie. Hoewel deels overeenstemming werd bereikt, is op een aantal punten ook besluitvorming afgedwongen via arbitrageprocedures. Op basis daarvan is de samenwerking in eerste instantie voortgezet. Na heroverweging hebben beide partijen alsnog gezamenlijk geconcludeerd de samenwerking te willen beëindigen. 01-12
 • Swyx lanceert SwyxPLUS Conference Manager
  Het bedrijfsleven is flexibeler en mobieler geworden. Werknemers zijn vaker onderweg dan vroeger, werken vanuit huis of vanaf andere locaties. Dit heeft zijn weerslag gehad op de manier waarop we communiceren: de conference call – ongeacht het kanaal dat ervoor gebruikt wordt- is de ideale manier gebleken om samen te werken én lange afstanden te overbruggen. In dat kader heeft Swyx, de Duitse specialist op het gebied van Unified Communications-oplossingen, SwyxPLUS Conference Manager gelanceerd. Gebruikers van een bestaande Unified Communications-oplossing van Swyx kunnen sinds het begin van Q4 gebruikmaken van de handzame SwyxPLUS Conference Manager. Met de Conference Manager is het bijvoorbeeld mogelijk conference calls voor grote aantallen deelnemers in verschillende virtuele of fysieke vergaderzalen op te zetten. Het beheer van de uitnodigingen gebeurt rechtstreeks in Microsoft Outlook: elke geautoriseerde gebruiker kan vanuit zijn agenda de deelnemers benaderen via de bestaande adresboeken. Een andere handige toevoeging is de mogelijkheid een specifieke toegangscode toe te kennen aan conference calls, waardoor alleen de bevoegde personen kunnen deelnemen aan vertrouwelijke gesprekken. Via een lijst van de vergaderruimtes wordt bovendien snel en eenvoudig inzichtelijk gemaakt dat een vergaderruimte vrij komt; de planning van die vergaderruimtes wordt automatisch gedaan door de Conference Manager. De zakelijke voordelen van SwyxPLUS Conference Manager spreken voor zich: besparingen op tijd en reiskosten, toenemende flexibiliteit van de werknemers en efficiëntere processen, wat de projecttijden verkort en de productiviteit van de werknemers verhoogt. 01-12

Welkom op de portal voor de Maintenance Professionals

Welkom op de website voor de Maintenance Professionals, de site voor de maintenancebranche, op deze site vinden de maintenance professionals, onderhoudsmanagers, adviseurs op het gebied van technischonderhoud, aanbieders van producten en diensten op het gebied van technisch onderhoud de beste en meest actuele informatie.

Deze website is letterlijk gemaakt door en voor de maintenance professionals, en maakt het makkelijk om voor het maintenance management, maintenance professional, maintenance inkopers of eigenaren van maintenance bedrijven op een snelle en overzichtelijke manier interessante artikelen over het maintenance vak te vinden. Op deze site zijn de interessantste websites uit het technische onderhoud, het faciltraire onderhoud de doelmatig onderhoud sector te vinden, welke zijn opgegeven door het maintenancemanagement of de onderhoudmanagers uit de maintenance of facilitaire sector zelf, kortom door de meest beslissings bevoegde personen uit de maintenance en facilitare branche. Verder vind u snel de meest vertrouwde onderhoudstoeleveranciers, maintenancetoeleveranciers, facilitare toeleveranciers, en natuurlijk de beste maintenance professionals, maar vooral veel nieuws, heel veel maintenance nieuws. Kortom, u vindt hier het nieuwste maintenance professional nieuws uit de technische, facilitaire en doelmatig onderhouds sector en alleen de beste en meest vertrouwde maintenance toeleveranciers uit de onderhouds sector.

meer nieuws

01-12-2016 | Bedrijven hebben security steeds beter onder controle
30-11-2016 | Nieuwe dienst stroomlijnt scanacitiviteiten
30-11-2016 | ROCKFON Blanka plafonds vergroten arbeidsproductiviteit
30-11-2016 | D-Link komt met nieuwe 3-megapixel bullet outdoor camera
30-11-2016 | Provincie Utrecht kiest voor Succes Schoonmaak
30-11-2016 | CBS en Gemeente Heerlen starten Urban Data Center
29-11-2016 | Draagbare zakelijke scanners van Epson
28-11-2016 | Alle kantoren verplicht zuinig met energie
28-11-2016 | Winnaars FM Bachelor en FM Master of the Year scriptieprijzen 2016 bekend
25-11-2016 | CSU ontvangt FD Gazelle Award 2016
25-11-2016 | Gom en Tennant gaan samenwerking aan
25-11-2016 | Stichting Philadelphia Zorg en ICS starten samenwerking
25-11-2016 | VGP is bezorgd over een mogelijke overname van PostNL door Bpost
24-11-2016 | Werkplekken steeds gezonder
23-11-2016 | Gas Unie toont aan hoe aardgas luchtvervuiling kan verminderen
23-11-2016 | Utrechtse ondernemers organiseren middag over deeleconomie
23-11-2016 | Slimme app zorgt voor veilig rijgedrag
22-11-2016 | Hutten uitgeroepen tot beste bedrijfscateraar
22-11-2016 | 5 tips om servicemanagement voordeliger te laten zijn voor je bedrijf
22-11-2016 | Inhaalslag klimaatdoelen met een landelijk Low Car Diet
21-11-2016 | Bunzl zet met nieuwe verpakkingsconcepten in op productbeleving
18-11-2016 | Rond = Gezond. DNA onderzoek verandert onze leef-, woon- en werkomgeving
18-11-2016 | Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie naar Tweede Kamer
18-11-2016 | Koch investeert meer dan 2 miljard dollar in Infor
17-11-2016 | Minder CO2- uitstoot ondanks economische groei
16-11-2016 | DDi introduceert de Transaction Robot
16-11-2016 | Otravo gericht op fysieke en lichamelijke gezondheid van medewerkers
15-11-2016 | Centric wint meeste percelen rijksaanbesteding IV-opleidingen
15-11-2016 | Onderdeel BHV-training nu ook in Escape Room
15-11-2016 | Overlast zwerfafval opgelost door app Fixi
Leeg